Quản Lý Dự Án

Hiển thị kết quả duy nhất

Khóa học Scrum ứng dụng trong phát triển dự án
950.000  480.000 

Khóa học Scrum ứng dụng trong phát triển dự án

Phát triển sản phẩm một cách linh hoạt thông qua Scrum, một mô hình tôn trọng các tập giá trị và nguyên tắc cơ bản của Agile. Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan cùng các công cụ thực tế để áp dụng Scrum vào qui trình làm việc, học viên có thể tự tin thi chứng chỉ CSM sau khóa học.